Ochrona środowiska

Ochrona Środowiska nie polega na przykuwaniu się do drzewa w celu uniemożliwienia budowy potrzebnych autostrad, zbiorników wodnych, czy składowisk odpadów. Ochrona środowiska to dobra inżynierska robota, służąca rozwojowi, a równocześnie nie burząca równowagi w środowisku.

Taką działalność wykonujemy już od 20 lat. Powstały dzięki nam nowoczesne, bezpieczne dla środowiska składowiska odpadów, chroniące gleby, wody powierzchniowe i podziemne, klimat i krajobraz. Zlikwidowano szkody górnicze w postaci zalewisk, zapadlisk, udrożniono przepływ rzek itp.

Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wykonano oceny pozwalające zastosować rozwiązania techniczne likwidujące lub minimalizujące takie zagrożenia.

Dziedzinami, w których firma Eko-Ekspert S.C. zebrała szczególnie bogate doświadczenie są: odgazowanie składowisk, budowa składowisk i rekultywacja składowisk odpadów.

Dokumentacja środowiskowa

Firma Eko-Ekspert S.C., już od 20 lat działalności oferuje zarówno wykonanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania szeregu stosownych pozwoleń, wymaganych przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, jak również dokumentacji nie wynikającej bezpośrednio z obowiązującego prawa, lecz będącej merytoryczną pomocą dla przedsiębiorcy poszukującego najlepszego rozwiązania.

Wykonujemy:

– raporty oddziaływania na środowisko dla wszelkich inwestycji,

– wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego,

– operaty wodnoprawne,

– dokumentacje hydrogeologiczne,

– plany i programy gospodarki odpadami,

– instrukcje eksploatacji składowisk,

– ekspertyzy dotyczące odgazowania składowisk odpadów,

– analizy lokalizacyjne terenów pod przyszłe składowiska odpadów,

– sprawozdania z badań gazu na składowiskach odpadów

Projektowanie i wykonawstwo

Firma Eko-Ekspert S.C. oferuje usługi projektowania i wykonania:

– instalacji odgazowania składowisk odpadów,

– budowy składowisk odpadów,

– zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów.

Nasza firma zebrała szczególnie bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wykonania instalacji odgazowania składowisk odpadów. Wyposażyliśmy w instalację odgazowania aktywnego 12 składowisk odpadów, natomiast ponad 40 składowisk odpadów wyposażyliśmy
w instalację odgazowania pasywnego z zabudowanymi pochodniami
do spalania gazu składowiskowego.

Budowa każdej takiej instalacji wiąże się ze znalezieniem indywidualnych rozwiązań technicznych, uwzględniających specyfikę danego składowiska. Zrealizowane przez nas inwestycje pozwoliły na wykształcenie własnych, unikalnych rozwiązań, zapewniających skuteczne działanie oraz ograniczenie koniecznych nakładów inwestycyjnych.

Zaprojektowane i wybudowane przez nas składowiska odpadów spełniają warunki funkcjonowania, zgodne z bieżącymi wymaganiami ochrony środowiska. Są to obiekty nowoczesne i bezpieczne dla środowiska, z uszczelnieniem dna i skarp geomembranami, systemem odbioru odcieków i studniami odgazowującymi.

Przeprowadzamy procesy zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów, tak, aby wyeliminować lub maksymalne ograniczyć negatywne oddziaływania składowisk na środowisko naturalne. Wykonujemy prace kompleksowo, począwszy od opracowania projektu budowlanego rekultywacji, poprzez kolejne fazy realizacji, czyli rekultywację techniczną, rekultywację biologiczną i przygotowanie do docelowego zagospodarowania terenu.

Menu