Wentylacja

Cele wentylacji:

  • poprawa stanu i składu powietrza,

z punktu widzenia wymagań organizmu ludzkiego
lub procesów produkcyjnych i technologicznych.

Wymiana powietrza w pomieszczeniu powoduje usunięcie zanieczyszczeń – gazowych, parowych i pyłowych.

Niezbędne ilości wymienianego powietrza określają indywidualne wymagania i parametry danego pomieszczenia oraz normy i przepisy obowiązujące w Polsce.

Wentylację dzielimy na dwie grupy:

  • wentylacja naturalna – wymiana powietrza w pomieszczeniu uzyskiwana jest działaniem wiatru i ciśnienia grawitacyjnego
  •  wentylacja mechaniczna – wymuszana jest poprzez działanie wentylatorów.

Powietrze wentylacyjne jest zazwyczaj odpowiednio uzdatniane poprzez zastosowanie elementów do oczyszczania – filtry i nagrzewania powietrza – nagrzewnica. Czasami zachodzi dodatkowo konieczność nawilżania lub osuszania powietrza.

Niezwykle istotnym elementem układu wentylacji jest rekuperacja, czyli odzysk ciepła.

Nasza firma specjalizuje się w doborze optymalnych rozwiązań pozwalających minimalizować koszty eksploatacji układów, zachowując niskie koszty inwestycyjne.

Zarówno instalacja wentylacji, jak i instalacja klimatyzacji, są instalacjami wymagającymi specjalistycznej wiedzy i doświadczenia tak, aby dobrane i wykonane systemy nie tylko zapewniały komfort, ale również minimalizowały koszty eksploatacji obiektu.

Restauracje i puby

Pomieszczenia restauracyjne i barowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, muszą posiadać wentylację o odpowiedniej wydajności. Jest to jednak wymóg nie tylko formalny, a usunięcie występujących w tych pomieszczeniach zanieczyszczeń (dym tytoniowy, zapach potraw, dwutlenek węgla) staje się priorytetową potrzebą gwarantującą przebywającym osobom komfort oddychania czystym powietrzem.

Konieczna ilość powietrza wentylacyjnego zależna jest od indywidualnych parametrów, takich jak:

  • Ilość przebywających osób,
  • Kubatura,
  • Powierzchnia i kształt pomieszczeń,
  • Przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń.

Niezwykle ważna, a często zaniedbywana jest wentylacja kuchni i zaplecza socjalnego. Usunięcie dużej ilości wytwarzanej pary wodnej oraz innych zanieczyszczeń możliwe jest poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu wentylacji.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji są wymagane przepisami branżowymi i często służby, takie jak Sanepid, nie zezwalają na użytkowanie obiektów bez odpowiednich rozwiązań.

Obiekty przemysłowe

Obiekty przemysłowe charakteryzują się dużą różnorodnością potrzeb i stosowanych technologii.

Najczęstszym zadaniem wentylacji w halach przemysłowych jest usunięcie pojawiających się zanieczyszczeń.

Są to zarówno zanieczyszczenia gazowe i pyłowe – bardzo często szkodliwe dla zdrowia, jak również zanieczyszczenia parą wodną i dużą ilością generowanego przez urządzenia ciepła. Wybór adekwatnego systemu wentylacji jest priorytetem pozwalającym osiągnąć cel przy zachowaniu rozsądnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Wentylacja obiektów przemysłowych bardzo często zapewnia również funkcję ogrzewania powietrznego.

Łączenie systemu ogrzewania i wentylacji w jedno jest często najlepszym rozwiązaniem, wymagającym jednak starannego projektu i prawidłowego wykonania.

Wentylacja i klimatyzacja mają za zadanie również zapewnić komfortowe warunki pracy, co w obiektach przemysłowych często wymaga specjalistycznych rozwiązań, które zapewnić mogą jedynie profesjonalne instalacje.

Obiekty służby zdrowia

Szpitale, przychodnie, apteki, gabinety dentystyczne,
a w szczególności sale operacyjne wymagają szczególnie precyzyjnego systemu wentylacji.

Najwyższe parametry filtracji powietrza – absolutne filtry typu HEPA oraz utrzymanie stałych parametrów wilgotności i temperatury w pomieszczeniu to część z zadań jakie realizowane muszą być poprzez instalację wentylacyjną.

Szczegółowe i wysokie wymagania stawiane przez polskie przepisy wymuszają zastosowanie najwyższej jakości rozwiązań technicznych.

Firma Eko-Ekspert S.C. realizując wentylację i klimatyzację w obiektach w Katowicach i Sosnowcu sprawdziła się jako rzetelny partner, co potwierdzają liczne referencje.

Domy jednorodzinne

Czyste i świeże powietrze przez okres całego roku,
przy minimalnych kosztach to cel jakiemu sprostać musi nowoczesna instalacja wentylacyjna w domu jednorodzinnym.

Optymalnym rozwiązaniem jest wentylacja z rekuperacją połączona z Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GWC) – sprawność odzysku ciepła takiego układu może przekraczać 90% !

Posiadamy doświadczenie pozwalające zaprojektować i wykonać instalację, jakiej potrzebujesz, nie narażając Cię na zbyt wysokie koszty.

Menu